Author Archives for Spravce

Set a setting

20 října, 2023 11:00 am Published by Leave your thoughts

Setting pak znamená fyzické, sociální a kulturní prostředí, v němž je látka užita. V rámci settingu se rovněž zahrnuje přítomnost nebo nepřítomnost...


Harm reduction

19 října, 2023 12:00 pm Published by Leave your thoughts

Přístup k užívání psychoaktivních látek a lidem, kteří takové látky užívají, založený na principu snižování rizik...