Author Archives for Spravce

Základní pravidla bezpečného užívání psychedelik

22 října, 2023 12:02 pm Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Základní pravidla bezpečného užívání psychedelik

Psychedelika patří  v obecné rovině k velmi bezpečným látkám. Těmi nejběžněji užívanými se prakticky nelze předávkovat (rizikové dávky leží až...


Integrace psychedelické zkušenosti

21 října, 2023 12:03 pm Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Integrace psychedelické zkušenosti

Integrace psychedelické zkušenosti je proces ve kterém jsou prožitky, vjemy a obsahy z dané zkušenosti postupně začleňovány do každodenního života...


Difficult trip (Bad trip)

21 října, 2023 10:57 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Difficult trip (Bad trip)

Bad trip představuje zastaralý a již omezeně používaný termín pro náročnou psychedelickou zkušenost. Nově se tedy používá pojem...


Set a setting

20 října, 2023 11:00 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Set a setting

Setting pak znamená fyzické, sociální a kulturní prostředí, v němž je látka užita. V rámci settingu se rovněž zahrnuje přítomnost nebo nepřítomnost...


Harm reduction

19 října, 2023 12:00 pm Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Harm reduction

Přístup k užívání psychoaktivních látek a lidem, kteří takové látky užívají, založený na principu snižování rizik...


Nedokončená zkušenost

10 října, 2023 5:34 pm Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nedokončená zkušenost

Nejčastěji se tato situace vyskytuje ve dvou podobách: a) disociace, kdy je prožitá zkušenost natolik náročná...


Vybavení potlačených vzpomínek

10 října, 2023 5:34 pm Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vybavení potlačených vzpomínek

Průběh a důvody vyhledání odborné pomoci jsou zřejmé. Příklad by mohl být podobný jako u retraumatizace...


Intenzivní prožití doposud nezpracovaných emocí

10 října, 2023 5:33 pm Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Intenzivní prožití doposud nezpracovaných emocí

Ne vždy je možné dovolit si zažít aktuálně prožívané emoce. Extrémním případem potlačení emocí...