Archives

  • Mgr. Jaroslav Farkaš

    Vo svojej praxi uplatňujem holistický prístup k človeku, oslovujúci telesnú, psychickú aj spirituálnu rovinu existencie.

    Pokračovat ve čtení