Zapojte se do projektu jako terapeut

Jste terapeut a zabýváte se rozšířenými stavy vědomí? Zapojte se do unikátní sítě odborníků, kteří pomáhají lidem integrovat (náročné) psychedelické zkušenosti.

Podmínky přijetí:

  • Psychologické nebo všeobecné lékařské vzdělání nebo dokončené magisterské vzdělání dle požadavků ČAP
  • Minimálně 2/3 akreditovaného psychoterapeutického výcviku (v případě neakreditovaného výcviku dle individuálního posouzení)
  • Sebezkušenost s psychedeliky, případně jinými stavy změněného vědomí (výcvik v psychedeliky/ketaminem asistované terapii výhodou)
  • Vlastní terapeutická práce s klienty v rozsahu min. 200 hodin

Doplňující informace:

  • Individuální výjimky jsou možné po dohodě terapeutického týmu
  • Přijetí bude předcházet osobní pohovor
  • Je vhodné přiložit reference od dvou terapeutů, kteří již jsou v síti Prostor integrace
  • Pokud dojde k výraznému etickému či profesnímu pochybení dle kodexu ČAP, vyhrazujeme si možnost vyloučení terapeuta ze sítě Prostor integrace.
  • V případě dotazů se ozvěte na info@prostorintegrace.cz

Vyplňte prosím formulář:

Zapojit se jako terapeut