NAŠE MISE

Vytváříme prostor pro vaši celistvost

Jsme Česká psychedelická společnost (CZEPS) a dobře víme, že psychedelická zkušenost může být náročná i se závažnými životními důsledky. Bez dostatečné podpory a vedení ji někdy může být těžké dobře zvládnout. Rozhodli jsme se proto vytvořit síť odborníků – psychoterapeutů (psychologů či psychiatrů), kteří umí pomoci v náročných situacích vyvolaných psychedeliky a vědí, jak vám pomoc tuto zkušenost následně zpracovat do života.

Více o projektu

Cíle projektu

 • Zajistit pokrytí celé ČR psychoterapeuty, kteří budou poskytovat integraci psychedelického zážitku
 • Pomoci pochopit, co se stalo a dobrým způsobem začlenit nové poznatky do vašeho života
 • Vytvořit prostor, kde naleznete vše potřebné k integraci
 • Zvýšit povědomí ve společnosti o důležitosti integrace psychedelické zkušenosti
 • Edukovat o psychedelických látkách, jejich rizicích i přínosech, a obecně přispívat k harm reduction
 • Spolu s vámi tento prostor rozšiřovat, aktualizovat a vylepšovat

NEJSTE NA TO SAMI

Nejčastější potíže po náročné psychedelické zkušenosti

Retraumatizace

Může nastat při znovuprožití traumatizující zkušenosti během psychedelického sezení.

Narušení sebeobrazu

Silná konfrontace sebeobrazu s reálnými okolnostmi během psychedelické zkušenosti.

Intenzivní prožití nezpracovaných emocí

V psychedelické zkušenosti může dojít k prudkému vynoření potlačených emocí a zahlcení.

Touha udělat zásadní životní rozhodnutí

Psychedelika často ukazují skryté touhy a motivy lidského jednání, někdy jsou mylně interpretovány jako poslání a úkoly.

Vybavení potlačených vzpomínek

Traumatická zkušenost může být prožita ve větší intenzitě, ale tato vzpomínka nemusí být skutečná.

Nedokončená zkušenost

Nejčastěji v důsledku disociace či ukončení psychedelické zkušenosti farmakologicky.

FAQ

Často kladené dotazy

Zvládnutí psychedelické zkušenosti může být náročné.
Zde jsou nejčastější dotazy, které se k nám dostávají.

 • Kde mohu sehnat psychedelika nebo se účastnit ceremonie? Máte kontakt na vhodného dealera?

  Z naší pozice Vám užití psychedelik nemůžeme v žádném případě doporučit, jelikož jsou uvedeny v příloze zákona o návykových látkách (zák. č. 167/1998 Sb.) a jejich výroba, přechovávání nebo předávání jiné osobě bez povolení ministerstva zdravotnictví, je trestné.

  Z našeho postavení můžeme pouze upřesnit způsob podání tak, aby neznalostí subjektu (Vám) nevznikla zbytečná škoda. Zprostředkování opatření si omamné látky by bylo přímým plněním skutkové podstaty páchání trestného činu dle zákona o šíření toxikomanie 140/1961 Sb., § 188a.

 • Přetrvávají u mě problémy po požití psychedelik. Na koho se mohu obrátit?

  Na našich webových stránkách naleznete seznam spolupracujících psychologů a psychoterapeutů. Všichni mají zkušenosti se stavy spojenými s užitím psychedelik. Jsou otevření, chápající, se zdravým pohledem na změněné stavy vědomí.

  Zároveň můžete kontaktovat kteréhokoliv terapeuta z psychedelické kliniky PSYON, která zaměstnává hned několik odborníků na psychedelické látky a duševní zdraví.

 • Jaké je legislativní situace ohledně ketaminu?

  Ketamin je v ČR léčivem vázaným na předpis, a navíc je na seznamu zakázaných látek, takže jeho podání je možné pouze ve zdravotnických zařízeních.

  V některých indikacích je již legálně možné podstoupit ketaminem asistované psychoterapeutické sezení. Pro tuto možnost se prosím informujte na stránkách psychedelikcé kliniky PSYON.

 • Kdy bude léčba psychedeliky v České republice legální?

  To bohužel nelze přesně říct. Bude-li léčba či psychedeliky facilitovaná terapie v České republice dostupná, bude to ještě pravděpodobně nějaký čas trvat. Její dostupnost je naším dlouhodobým cílem.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Píšeme o tématech, které mají smysl

UVÍTÁME ZPĚTNOU VAZBU

Nikdo není neomylný, dejte nám to vědět

Co se týče terapeutů samotných: jedná se o naše velmi dobře míněné doporučení, se kterým jsme si dali velkou práci a věříme mu. Není však v naší moci nad terapeuty držet dohled. Tímto tedy apelujeme na vás: dávejte terapeutům (ale i nám) zpětnou vazbu ohledně kvality jejich služeb.

Napište nám zpětnou vazbu