5-MeO-DMT

Méně známá látka vyskytujících se v sekretu ropuchy koloradské (Incilius alvarius) a také některých druzích rostlin. Někdy hraje sekundární roli v přípravě nápoje ayahuaska, blíže popsaný v hesle věnovaném DMT – látce blízce příbuzné, ale přesto odlišné. 5-MeO-DMT se obvykle užívá kouřením či šňupáním.

 

Typicky se řadí mezi psychedelika, ale jeho fenomenologie se od klasických zástupců této třídy do určité míry liší – ve vysokých dávkách působí velmi nevizuálně, uživatelé často popisují rozklad jejich jáství do bílého světla. Zdá se, že ze všech psychedelik má vůbec největší tendenci vyvolávat extrémně intenzivní prožitky přesažení sebe sama a splynutí se světem. Pokud se kouří, prožitky jím vyvolané trvají řádově jednotky, maximálně desítky minut a jejich nástup je extrémně prudký. V případě šňupání trvá až tři hodiny a dynamika nástupu je pozvolnější.

 

Oproti klasickým psychedelikům jde o rizikovější látku. Nebezpečí leží především v extrémní intenzitě subjektivních stavů, jež vyvolává a na které nemusí být každý člověk připraven. Z tohoto důvodu je zásadní zkušenosti jím navozené správně integrovat (viz heslo vztahující se přímo k integraci prožitku).

 

V současné době nabízí velká řada praktikujících po celém světě různé undergroundové ceremonie a terapie za pomocí 5-MeO-DMT, neboť tato látka zůstává v mnoha zemích světa nadále legální. Vědecky se také zkoumá její potenciál pro léčby některých duševních onemocnění, například deprese.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články