Integrace psychedelické zkušenosti

Integrace psychedelické zkušenosti je proces ve kterém jsou prožitky, vjemy a obsahy z dané zkušenosti postupně začleňovány do každodenního života a také osobnosti nebo historické zkušenosti.

Proces integrace

Proces integrace vyžaduje aktivní úsilí při reflexi psychedelického zážitku a při následné práci s nimi. Bez aktivního úsilí mají cenné vhledy, či zážitky tendenci mizet. Náročná zkušenost bez integrace pak může posilovat traumatické prožívání nebo existující vzorce a obrany. Psychedelická zkušenost sama o sobě spíše než uzdravení může poskytnout perspektivu a orientaci pro zrání osobnosti směrem k celistvosti, nebo vhled do životních, osobních, či transpersonálních témat. Teprve následná práce s danou zkušeností přináší možnost růstu a zdraví.

Paradoxně o čím větší a transformační zážitek se jedná, tím více může být zapotřebí dlouhodobější integrační práce, protože jeho zpracování může trvat delší dobu a případné potřebné změny mohou vyžadovat čas k realizaci. U hlubších psychedelických zážitků, stejně jako u jakýchkoli jiných hlubokých životních zkušeností, je smyslupné pokračovat v reflexi zážitku v průběhu života, kdy pak dochází k jeho novým interpretacím nebo hodnotě.

Integrace s odborníkem

Odborníci doporučují integrovat psychedelickou zkušenost s člověkem, nebo odborníkem, který rozumí citlivosti psychedelického prožitku. Může to proběhnout formou několika rozhovorů, další možností je začlenit integraci do osobní psychoterapie, kdy tak může docházet k postupným a trvalejším změnám v životě.

Jako ideální se jeví navázat vztah s odborníkem ještě před psychedelickou zkušeností, aby mohl pomoci s přípravou a byl k dispozici v případě náročné zkušenosti, kdy je potřeba okamžitá podpora.

Spolupráce s odborníkem může být také prevencí při tzv. inflačních zkušenostech, kdy se člověk cítí nucen evangelizovat své okolí, svět nebo realizovat impulzivní změny na základě svých zkušeností, aniž by je nejprve dostatečně prozkoumal a internalizoval.

Transcendence a rozpuštění ega

Integraci do každodenního života také často vyžadují tzv. transcendentní zážitky jako je prožitek smrti či rozpuštění ega, pocity jednoty nebo propojenosti, snížení vazby na materialismus, silné somatické/energetické zážitky, zážitky integrující mysl a tělo, duchovní/mystické zážitky a nově se objevující prožitky či vjemy, které by mohly být mylně chápány jako mánie nebo psychóza.

Integrace nemusí být relevantním pojmem pro všechny kultury a ne každý užívá psychedelika za účelem sebepoznání, nebo s cílem podnítit osobní změnu. Pro ty, kteří mají tento záměr nebo se potýkají s následky náročné psychedelické zkušenosti, může psychedelická integrační terapie nabídnout podpůrnou cestu vpřed

Respekt k odlišnosti

Odborníci, kteří pomáhají s integrací psychedelické zkušenosti by měli mít potřebnou dávku respektu k odlišným světonázorům a kulturám a k jedinečnosti každého prožitku.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články