Biosyntéza

Biosyntéza je na tělo orientovaná, hlubinná a transpersonální psychoterapeutická metoda, která propojuje oblast prenatální i perinatální psychologie. Integruje poznatky západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o energetických drahách. Výraz biosyntéza znamená integraci života. Zejména pak tří základních procesů: pohybového, mentálního a prožitkového. Snaží se tak dosáhnout souladu mezi tím, co člověk dělá, co při tom cítí, a jak tomu rozumí.

Východiskem tohoto psychoterapeutickému směru jsou tři energetické proudy v těle, které souvisí s vývojem embrya ze tří zárodečných buněčných vrstev (ektodermu, mezodermu a entodermu). První proud představuje emoční život, který se manifestuje prostřednictvím vnitřních orgánů těla. Druhý proud je pohyb projevující se skrze svalové cesty. Třetí proudem jsou  počitky, myšlenky a obrazy, které se manifestují v nervovém systému. K hlavním cílům biosyntézy patří dosažení harmonie mezi zmíněnými proudy, díky čemuž se nastolí rovnováha duchovních, duševních i tělesných vztahů. 

Dle perspektivy biosyntézy můžeme na člověka nahlížet ve třech rovinách vlastní existence. Na povrchu je maska, nebo také ochranný pancíř, který se projevuje v materiální rovině a jehož úkolem je bránit ohrožení integrity. Maska zakrývá vrstvu bolestných pocitů a negativních emocí. Nejniternější vrstvou je pak samo jádro, nebo také čistá esence člověka, která je ve své podstatě čistá a blažená. V případě frustrace jádra dochází k rozvoji negativních emocí, které na sebe ve chvílích potlačení berou podobu ochranného pancíře. Biosyntéza cílí na podpoření kvalit transpersonálního jádra, čili esence člověka, která je zdrojem vnitřní síly, výživy a léčení na fyzické, psychické i duchovní úrovni.

Biosyntéza pracuje s dvanácti hlavními tématy. Pro lepší představu uvádíme tři z nich. Grounding pracuje s kořeny a páteří, vztahem k vlastnímu tělu, učí asertivnímu a soucitnému chování. Sounding podporuje schopnost empaticky naslouchat a efektivně komunikovat. Crowing and Spacing dává důraz na přesahová témata, jako je brána mezi vlastní existencí a transpersonální dimenzí či postoje ke smrti.

V biosyntéze se pracuje se slovy, pohybem, gesty, dotekem, dechem a imaginací. Užitečná může být v překonávání těžkých životních situací, stejně tak jako pro rozvoj vlastního potenciálu. Prvky biosyntetického přístupu jsou vhodné při práci s dětmi i seniory. Metoda se dále využívá pro profesní rozvoj učitelů, lékařů či jiných pomáhajících profesí. Biosyntéza je účinným nástrojem pro dlouhodobou, ale i krátkodobou terapii či krizovou intervenci.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články