Existenciální distres

Existenciální distres je tíseň, která se běžně vyskytuje v pokročilých stádiích onkologických onemocnění a dalších život ohrožujících nemocích v jejich terminálním fázi. Život ohrožující onemocnění mají rozsáhlé důsledky, které ovlivňují fyzickou, emocionální, sociální a duchovní pohodu člověka. Je důležité si uvědomit, že jedincům bylo narušeno základní očekávání na bezpečí a naděje na dlouhý a plodný život. U některých pacientů život s takovou nemocí zvyšuje jejich sebeuvědomění a stává se příležitostí k psychickému růstu a prohlubování vztahů. Jiní se však setkávají se ztrátou smyslu a účelu vlastního života.

Pacienti zažívající existenciální distres mohou být v kontemplaci nad vlastní smrtelností zaplaveni pocity bezmoci, osamělosti, zbytečnosti, smutku, úzkosti, pobouření a znepokojení. Setkávají se s tíživou situací, která ohrožuje jejich autonomii a strachem, že jsou pro ostatní břemenem. Často čelí přemítání nad tím, co všechno v životě zameškali i frustraci z nemožnosti situaci kontrolovat či změnit. Popsaná situace a stavy mají významný dopad na lékařské výsledky a snižují kvalitu života nejen nemocným, ale i jejich blízkým.

Je patrné, že existenciální distres je bolestný psychologický stav, který se může objevit v komorbidně s jinými psychiatrickými poruchami, ale také v jejich nepřítomnosti. V současnosti dostupné terapie u populace pacientů, kteří si prochází existenciální úzkostí mají omezenou účinnost. Tento fakt posiluje potřebu vyvinout účinné terapeutické přístupy, které pomohou zmírnit existenciální tíseň na konci života.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články