Flashback

Tímto termínem se označuje situaci, kdy se člověku neočekávaně dočasně vrátí stav, jenž prožil po požití nějaké psychedelické látky. Typicky jde nejspíše o vizuální efekty, zdá se ale, že nebývají tak intenzivní jako během prožitku samotného.

 

Jde o velmi špatně popsaný a rozporuplný fenomén. Pro jeho existenci na jednu stranu svědčí řada výpovědí od uživatelů a pozorování z terénu, nedaří se jej ale ovšem dobře zachytit ve velkých statistických studiích, jež se věnují vlivu působení psychedelik na duševní zdraví.

 

Flashbacky patrně souvisí s HPPD (hallucinogen persisting perception disorder či přetrvávající halucinogenová porucha vnímání), jež se zdá být dlouhodobější potíží tohoto druhu. Ačkoliv jde o oficiálně uznávanou diagnózu, ve vědecké komunitě přetrvávají pochybnosti ohledně její validity. Kritici koncepce HPPD a flashbacků poukazují na skutečnost, že podobné symptomy se objevují i u osob, jež nikdy žádná psychedelika či jiné halucinogeny neužily a že k počátku užívání psychotropních látek obvykle dochází ve zhruba stejném věku, v jakém mají tendenci se poprvé manifestovat příznaky různých nesouvisejících duševních potíží.

 

V současné době neexistuje vědecký konsenzus ohledně flaskbacků a HPPD a jejich skutečná prevalence v populaci, pokud jde o validní koncepty, je neznámá, neboť studie na toto téma nedocházejí ke konzistentním závěrům. Aby tato otázka mohla být skutečně vyřešena, bude do budoucna potřeba realizovat další výzkum.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články