Gestalt psychoterapie

Gestalt terapie je humanistický psychoterapeutický směr, který se utvářel ve 40. a 50. letech 20. století a jehož duchovním otcem je Frederick Perls. Gestalt klade zásadní důraz na neustálé uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci teď a tady. Směřuje k sebepřijetí, sebevyjádření, seberealizaci a osobnímu růstu. Gestalt terapie je inspirována mnoha myšlenkami a přístupy z oblasti psychologie (psychoanalýza, reichiánský přístup, humanistická psychoterapie) i filosofie (existencialismus, fenomenologie, zen buddhismus, holismus). Díky této široké základně má Gestalt terapie velký integrativní potenciál, umožňuje jí neustrnout, asimilovat nové poznatky z jiných terapeutických směrů a dále se vyvíjet. Spojující rys mezi jednotlivými podobami Gestalt přístupu je zásadní důraz kladený na uvědomění a kontakt.

Osobní potenciál

Gestalt terapie je založena na předpokladu, že člověk disponuje již od narození zdroji a schopnostmi, které jsou potřebné pro navazování vzájemně prospěšného kontaktu s druhými lidmi a okolním prostředím a také pro prožití uspokojivého a tvořivého života. Osobní potenciál a proces seberozvoje může být během života různými způsoby narušen a člověk ustrne ve fixovaných vztahových vzorcích. Cílem Gestalt terapie je zkoumat a odkrývat v přítomném okamžiku způsoby, jak tyto vzorce ovlivňují současný život klienta a nalézat nové, tvořivější způsoby kontaktu s okolím.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články