Intenzivní prožití doposud nezpracovaných emocí

Ne vždy je možné dovolit si zažít aktuálně prožívané emoce. Extrémním případem potlačení emocí je pak disociace, kdy je klient od prožívání zcela odpojen. V psychedelické zkušenosti může dojít k prudkému vynoření těchto emocí a zahlcení.

Příklad: Mladému muži žijícímu v Holandsku během pandemie covidu-19 zemřeli oba doposud žijící prarodiče. Měl v té době hodně práce, takže si to ani moc nepřipouštěl. Navíc z důvodu omezení cestování ani nemohl přijet na pohřeb. Později v rámci rekreačního kontextu požil houby obsahující psilocybin. Většina psychedelické zkušenosti se nesla v podobě zahlcujícího smutku, který přetrvával i po skončení zážitku. Integrace byla relativně krátká a úspěšná. Klient opožděně prošel všemi stádii truchlení, jak je popsala Elisabeth Kübler-Rossová a nadále je bez obtíží.

Sdílet článek

Podobné články