LSD

Vůbec nejznámější psychedelikum a první lidmi užívaná psychedelická látka nepocházející z přírody. Poprvé jej syntetizoval Albert Hofmann v roce 1938, jeho psychoaktivní účinky jím však byly náhodou objeveny až v roce 1943. Na poměry psychedelik je velmi potentní, hranice aktivní látky je již zhruba 20 mikrogramů – LSD je tedy mnohosetkrát potentnější než například psilocybin z lysohlávek. Obvykle se považuje za archetypální psychedelikum.

 

Stav vyvolávaný LSD obvykle trvá kolem dvanácti hodin a projevuje se rychlým nárůstem intenzity během prvních asi dvou hodin, následnou delší fází, kdy se efekty látky zvyšují a zase částečně ustupují v opakujících se vlnách po několik hodin, a nakonec dlouhým, pozvolným sestupem směrřujícím ke střízlivosti. LSD se vyznačuje různými vizuálními efekty se zavřenýma i otevřenýma očima, výrazným posílením prožívaných emocí, zvláštními pocity po těle a v případě požití vyšších dávek i oceánskou bezbřehostí či jinými vrcholnými mystickými stavy. Stavy, které vyvolává, mohou být velmi nepříjemné či naopak příjemné v závislosti na setu a settingu uživatele. Zpravidla se považuje za jedno z silnějších psychedelik, schopných vyjevit celou škálu efektů této třídy látek.

 

Jedná se  o výjimečně bezpečnou substanci, na které si podle dostupných informací nelze vybudovat závislost a jejíž užívání je do velké míry seberegulační, což v jednoduchosti znamená, že uživatelé mají tendenci si po užití dát delší pauzy, během níž zpracovávají prožitek. Smrtelná dávka není přesně známa, ale patrně jde o tisícinásobky běžně užívaných dávek, a proto je pro naprostou většinu uživatelů nedosažitelná. Pro nejbezpečnější užití je důležité dodržet již zmíněné zásady setu a settingu a po tripu provést patřičnou integraci.

 

LSD sehrálo významnou roli ve vývoji západní kultury během 60. a 70. let 20. století a do dnešní doby inspiruje mnoho umělců. Bylo rozsáhle zkoumáno pro využití v terapii, s velmi dobrými výsledky, avšak v dnešní době se od jeho užívání pro tyto účely ustupuje, neboť jeho velmi dlouhá doba trvání může představovat určitou obtíž pro pacienty i terapeuty. Nadále ovšem zůstavávelmi populární rekreační látkou.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články