MDMA

Archetypální entaktogen, jenž také působí jako stimulant a do určité míry také jako psychedelikum. Jedná se  o jednu z vůbec nejužívanějších ilegálních substancí – těší se široké oblibě v klubové taneční kultuře, kde se prodává v podobě tabletek zvaných extáze (jež ovšem poměrně často obsahují jiné látky, než je MDMA).

 

Jeho účinky jsou velmi prosociální – navozuje zvýšenou empatii a potřebu pečovat o druhé, napomáhá cítit blízkost s lidmi i otevřít se vlastnímu trápení. Způsobuje také silné pocity tělesné i duševní slasti a zvýšené prožívání hudby a dalšího umění. Obvykle působí po zhruba šest hodin.

 

Na rozdíl od psychedelik v pravém smyslu slova (například LSD či psilocybinu) je MDMA o něco rizikovější látkou. Lze se s ní předávkovat, má širokou paletu nebezpečných kombinací a vykazuje určitý návykový potenciál. Přesto je však odborníky při zodpovědném užití v bezpečném prostředí považována za velmi bezpečnou substanci. V současné době se rozsáhle zkoumá kvůli svému potenciálu v léčbě PTSD. V USA dostala tato léčba status průlomové terapie, jenž by měl usnadnit její legalizaci.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články