Narušení sebeobrazu/ega u disponovaných osob

U některých osob se sebeobraz neshoduje s reálnými schopnostmi a možnostmi. Tato představa často chrání jinak křehké self. V rámci psychedelické zkušenosti může dojít k silné konfrontaci sebeobrazu s reálnými okolnostmi. To zejména u osob s narcistními rysy vede k silnému emočnímu projevu.

Příklad: Muž ve středních letech, který se profiloval jako guru v ezoterickém kontextu, požil během ceremonie ayahuascu. Během prožitku byl silně konfrontována s pocitem vlastní neschopnosti a nekompetentnosti. Vyhledal pomoc, protože o sobě začal pochybovat a cítil intenzivní úzkost. V jeho případě nebyla integrace úspěšná. K prožitku se dnes vrací se slovy, že je příliš citlivý, ayahuasca je na něj moc silná, a tudíž pro natolik citlivé jedince není vhodná. Nadále pokračuje ve své zaběhnuté praxi. Obecně řečeno u osob s takovými rysy nebývá integrace většinou úspěšná.

Sdílet článek

Podobné články