Nedokončená zkušenost

Nejčastěji se tato situace vyskytuje ve dvou podobách: a) disociace, kdy je prožitá zkušenost natolik náročná, že ji self pro svou vlastní ochranu vytěsní. Klient pak většinou přichází s pocitem, že pod vlivem psychedelika prožil něco opravdu silného, ale že si to nepamatuje. Nebo b) zkušenost vypadá natolik dramaticky, že člověku někdo zavolá sanitku, je odvezen do nemocnice a zde je psychedelická zkušenost ukončena farmakologicky – buď benzodiazepiny nebo antipsychotiky. Zakázka je pak nasnadě: klient přichází s tím, že nemá přístup k tomu, co prožil. Integrace bývá dlouhá a mnohdy svízelná. Klienti mají často tendenci podstoupit další psychedelickou zkušenost s nadějí, že se ke “skrytému” obsahu dostanou. Někdy se to podaří, někdy ne. Někdy to vede dokonce  ještě k větší disociaci, takže obecně to nelze doporučit.

Sdílet článek

Podobné články