Psilocybin

Jedno z nejtypičtějších a nejčastěji užívaných psychedelik. Přirozeně se vyskytuje v mnoha druzích lysohlávek nacházejících se po celém světě, mimo jiné i v Česku, a také některých jiných houbách. Sám o sobě je neaktivní, v těle se rozpadá na psilocin, jenž vyvolává psychedelické efekty a také se v různých hladinách vyskytuje v lysohlávkách a jiných houbách.

 

Stav vyvolávaný psilocybinem obvykle trvá zhruba šest hodin a projevuje se rychlým nárůstem intenzity na svém počátku následovaným delší fází více méně stabilních efektů a nakonec pozvolným sestupem zpět k běžnému stavu mysli. Psilocybin se vyznačuje různými vizuálními efekty se zavřenýma i otevřenýma očima, výrazným posílením prožívaných emocí, zvláštními pocity po těle a v případě požití vyšších dávek i vrcholnými mystickými stavy, například oceánskou bezbřehostí. Stavy, jež vyvolává, mohou být velmi příjemné i velmi nepříjemné v závislosti na setu a settingu uživatele. Obvykle se považuje za jedno z mocnějších psychedelik, schopných vyjevit celou škálu efektů této třídy látek.

 

Jde o výjimečně bezpečnou substanci, na které si podle dostupných informací nelze vybudovat závislost a jejíž užívání je do velké míry seberegulační – uživatelé mají tendenci si po užití dát delší pauzy, během níž zpracovávají prožitek. Není s jistotou známa žádná smrtelná dávka psilocybinu ani psilocinu a patrně není fyzicky možné pozřít dostatečně velké množství lysohlávek, aby bylo smrtelné dávky dosaženo. Pro nejbezpečnější užití je důležité dodržet již zmíněné zásady setu a settingu a po tripu provést patřičnou integraci.

 

V současné době se psilocybin aktivně zkoumá kvůli možnému využití v medicíně, především ve zvládání léčbě odolávajících depresí a úzkostí u lidí na konci života. V USA dostalo jeho využití v boji proti depresi status průlomové terapie, jenž by měl usnadnit jeho legalizaci. 

 


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články