Psychedeliky asistovaná psychoterapie

Řada psychedelických látek se v současné době zkoumá a používá pro terapeutické účely v klinických i neklinických podmínkách. Kvantitativní výsledky studií ukazují potenciál psychedeliky asistované psychoterapie v léčbě závislosti, úzkosti, deprese, existencionálního distresu, posttraumatické stresové poruchy a obsedantně kompulzivní poruchy. Mezi běžná témata, která se v terapeutickém psychedelickém procesu objevují, patří zvýšená akceptace a zpracování emocí, pocity propojení s ostatními, odpuštění, soucit se sebou samým, vhled do sebe sama, vrcholné nebo mystické zážitky, rozpuštění ega, pozitivní změny v pohledu na svět, motivace a odhodlání ke změně. V případě léčby závislosti dochází ke změně vztahu k návykové látce a u osob v terminálním stádiu onemocněné k přijetí smrti.

Psychedeliky asistovaná psychoterapie obvykle zahrnuje přípravná sezení, sezení s látkou a integrační sezení. Přípravné sezení slouží k navození terapeutického vztahu s terapeutem či dvojicí terapeutů, obvykle mužem a ženou, kteří budou během psychedelického sezení přítomní. Obsahem sezení je pochopení současného kontextu i historie klienta, uchopení záměru a edukace o tom, co lze od psychedelického sezení očekávat. Klient bývá připravován i na otevřenost pro náročné zážitky a jejich potenciální přínos.

Během psychedelického sezení se klade velký důraz na set a setting klienta. Psychedelická látka se podává v útulné místnosti s křeslem nebo postelí, kde může klient sedět či ležet. Po požití látky je pacient povzbuzen, aby zaměřil svou pozornost dovnitř a je mu nabídnuta možnost poslechu předem pečlivě vybrané hudby a maska na oči. Terapeuti během sezení empaticky naslouchají a udržují bezpečný, důvěrný a otevřený postoj. Zážitek je zcela řízen účinky látky a obsahem myšlenek klienta. Terapeutický přístup během sezení je nedirektivní, pozorný a tichý. Terapeuti podporují vznikající proces klienta a jsou nápomocní s jeho vedením, je-li potřeba. Délka psychedelického sezení se odvíjí od doby trvání účinku látky.

Bezprostředně po psychedelickém sezení a v následujících integračních sezeních pomáhá terapeut klientovi s procesem integrace obsahů, které se v průběhu psychedelické zkušenosti vynořily. Během těchto rozhovorů má klient možnost svůj psychedelický zážitek zpracovat, dát mu smysl a implikovat ho do svého každodenního prožívání.

V České republice se můžeme s psychedeliky asistovanou terapii setkat na psychedelické klinice Psyon, která poskytuje ketaminem asistovanou psychoterapii (KAP) depresivním pacientům od prosince 2020.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články