Psychospirituální krize

Koncept psychospirituální krize pochází od Stanislava a Christiny Grofových, kteří ji definovali jako „epizody neobvyklých zkušeností, zahrnující změny vědomí a změny percepčních, emocionálních, kognitivních a psychosomatických funkcí, ve kterých je patrný přesah obvyklých hranic definice vlastního Já, tj. posun k transpersonálním zážitkům.“ Neobvyklé zkušenosti mohou nabývat například podoby vrcholných a mystických zážitků, prožití vlastní smrti a znovu zrození, setkání s mytologickými a archetypálními fenomény, vybavení vzpomínek z minulých životů nebo pocity jednoty s vesmírem či vnímání sebe samého mimo vlastní tělo.

Vzhledem k neobvyklým zkušenostem, které náhle vstoupí člověku do života, bývá jedinec zahlcen pocity zmatku, dezorientace, strachu, úzkosti, nedůvěry, potřeby kontroly, odporu ke změně a potýká se s množstvím obtíží v denním životě, ve svých vztazích i práci. Člověk prochází kritickými a emočně náročnými stavy, kterého se ho dotýkají na všech úrovních bytí. Může tak nabývat pocitu narušení vlastní identity a hroucení dosavadních hodnot. Na povrch se mohou vyplavit nevyřešená traumata z minulosti a v kombinaci s rychlostí a chaotičností procesu bývá pro jedince velmi náročné zaplavující prožívání integrovat. Proces psychospirituální krize tak může být bez pomoci nezvladatelný.

Avšak s vhodnou podporou a pochopením vede ke spontánnímu vyléčení a transformaci osobnosti. V bezpečném rámci pro prožitky může psychosporituální krize vyústit v emocionální a psychosomatické uzdravení a rozvoj vědomí, který člověka dovede k vyspělejšímu a smysluplnějšímu způsobu života. Transpersonální přístupy stojí na předpokladu, že psychospirituální krize jsou důsledkem aktivace sebeléčivého potenciálu uvnitř člověka. Nevnímají krizi jako patologický projev, který je potřeba léčit či dokonce tlumit supresivními léky a zbavovat tak člověka jeho projevů, ale naopak jako proces, který by měl být empaticky doprovázen.

Psychospirituální krize může, ale nemusí mít specifické spouštěče, neboť jsou popsány i případy, kdy se krize objevila spontánně. V České republice mohou najít pomoc lidé, kteří procházejí psychospirituální krizí například v občanskému sdružení Diabasis v Praze, občanském sdružení Holos v Opavě či na internetovém diskusním fóru Stín stromu.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články