Sociání fobie

Sociální fobie patří mezi úzkostné poruchy. Typicky se objevuje v mezilidských situacích, ve kterých člověk prožívá vysokou míru strachu a sociální úzkosti. Jakmile se vystaví sociálním situacím, objeví se příznaky – např. obavy z toho, co si o něm budou druzí myslet („jsem nezajímavý, nudný, nemotorný“), obavy z vlastní reakce na situaci („ztrapním se a zčervenám“), nebo z důsledků, ke kterým by takové selhání mohlo vést („lidé se mi budou posmívat, budou mě pomlouvat“).

Charakteristické rysy

Charakteristickými rysy sociální fobie jsou nepříjemné pocity v kontaktu s lidmi a následná snaha se těmto situacím vyhnout. Lidé trpící touto fobií cítí strach před jakoukoliv činností, při které by mohli být sledováni a kriticky hodnoceni. Už před vystavením těmto situacím předjímají, že je nezvládnou, budou působit divně, okolí je bude soudit, všimne si jejich rozpaků, pomlouvat je a vysmívat se jim. V obávaných situacích se pak objevuje úzkost a s ní související příznaky jako např. třes, zrudnutí, pocení, dále např. nucení na moč nebo stolici, strach ze zvracení. Člověk se sociální fobií podrobuje každé své gesto, skutek či verbální projev nemilosrdné a často iracionální analýze. Obecně lze tedy velmi zjednodušeně říct, že sociální fobie je vlastně patologický strach z lidí, ale také ze sebe sama a svých reakcí.


Líbí se Vám co děláme? Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT NA DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články