Transpersonální psychoterapie

Transpersonální psychoterapie uznává potenciál rozšířených stavů vědomí a transcendentálních zkušeností, ve kterých jedinec překračuje vlastní individualitu a navyklé koncepty prostoru a času, pro rozvoj jedince. Zaujímá otevřenost vůči transpersonální dimenzi s přesvědčením, že kontakt s transpersonálnem může působit léčivě a transformačně. V terapii se proto dává hodnota zážitkům v duchovní praxi, snech, vizích i synchronicitách, a klient je tak podporován v aktivním pokračování ve svém duchovním růstu.

Transpersonální psychoterapeuti mohou pomoci svým klientům zpracovat zkušenosti a vhledy prostřednictvím verbálního dialogu, ale také často přesahují používání pouze verbálních technik a zahrnují použití celé řady klasických i současných transformativních praktik, které klientům pomáhají získat hlubší a rychlejší náhled na sebe sama. Využívají kombinaci psychoterapeutických postupů a duchovních praktik jako jsou například modlitba, zpěv, půsty, šamanské cesty, buddhistické meditace, bodywork, práce se sny, holotropní dýchání, psychedelické látky či řízená imaginace. Snaží se tak dosáhnout vzájemného obohacení spirituality, psychologické znalosti a psychologie o spirituálních principech.

Transpersonální psychoterapie obecně předpokládá, že to, co lze nazvat spiritualitou, je důležitou součástí vědomí a identity člověka. Zaujímá holistický pohled na člověka s důrazem na vyváženou integraci fyzické, emocionální, intelektuální a duchovní podstaty člověka. Poukazuje na to, že k hlubšímu poznání lidské podstaty a vývoje patří spirituální a transcendentní dimenze i hledání smyslu lidského života.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články