Harm reduction

Přístup k užívání psychoaktivních látek a lidem, kteří takové látky užívají, založený na principu snižování rizik. Ačkoliv nebezpečí, jež různé psychotropní substance představují, se výrazně liší látku od látky, ve všech případech je možné bezpečnost užívání výrazně zvýšit skrze dodržování jednoduchých pravidel harm reduction a skrze poskytování patřičné péče uživatelům. Jde tedy o dvojí přístup – ze strany člověka sama k sobě a ze strany společnosti směrem k jednotlivci.

Individuální hledisko

Z individuálního hlediska patří mezi nejdůležitější zásady podrobná znalost látky, jež se dotyčný rozhodne užít – jejího dávkování, jejích efektů, délky jejího působení, vhodnosti různých prostředí, míry rizikovosti jednotlivých způsobů jejího užití a jejích rizikových kombinací a zdravotních kontraindikací. Velmi významný je také koncept setu a settingu.

Společenské hledisko

Ze společenského hlediska je zásadní uživatelům ulehčit užívat látky tak bezpečně, jak je to jen možné. To zahrnuje například existenci dostupných služeb testování čistoty substancí, služeb poskytujících péči přímo na místech, kde k užívání často dochází (v klubech, na festivalech a podobně) či služeb zajišťujících možnost bezpečného užití (třeba výměny jehel). Velmi podstatná je také snadná dostupnost objektivních ideologicky nezkreslených informací o jednotlivých látkách, ať už v podobě online obsahu či různých přednášek a lekcí ve školách. Významnou roli hraje rovněž kvalitní systém péče o duševní zdraví.

Harm reduction stojí v protikladu vůči v současnosti rozšířenějšímu přístupu kriminalizace uživatelů v marné snaze vymýtit užívání psychotropních látek jako takových.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články