Difficult trip (Bad trip)

Bad trip představuje  zastaralý a již omezeně používaný termín pro náročnou psychedelickou zkušenost. Nově se tedy používá pojem “difficult trip”(náročný trip neboli náročná psychedelická zkušenost). Hlavním důvodem změny přístupu a názvosloví je fakt, že náročná psychedelická zkušenost, pokud je správně integrována, může mít ve výsledku velmi příznivý efekt pro život.

Příčiny difficult tripu

Mezi hlavní příčiny náročné zkušenosti patří příliš vysoká dávka psychedelika, nežádoucí příměs nebo záměna za jinou látku (např. záměna DOM za LSD), nevhodná kombinace látek a nevhodný set nebo setting. Specifickou příčinou je pak retraumatizace, kdy dochází pod vlivem psychedelické látky ke znovuprožití traumatického zážitku.

Projevy difficult tripu

Projevy většinou zahrnují intrapsychickou tenzi, úzkost a nepříjemné zrakové vjemy ojediněle také  sluchové a taktilní vjemy. Úzkost zpravidla doprovází rozpad ega a psychologická smrt nebo také “smrt ega”, která bývá zaměňována za smrt fyzickou. Dochází tedy k intenzivnímu strachu z umírání a ze smrti.

Prevence difficult tripu

Náročné zkušenosti můžete předejít znalostí druhu a množství použité látky. K dalším preventivním opatřením patří zajištění správného setu a settingu, který je však velice individuální. Za obecně řečeno nevhodný setting bývá považováno hlučné prostředí s jasným světlem nebo prostory s velkým množství lidí . Během psychedelické zkušenosti je totiž silně zesíleno smyslové vnímání, proto v takovém prostředí může snadno dojít k zahlcení nervové soustavy a rozvoji náročné zkušenosti. Zároveň je  prokázáno, že přítomnost sittera výrazně snižuje riziko náročného průběhu zkušenosti.

Důležitost harm reduction přístupu

Řešením náročné zkušenosti v terénu je zajištění bezpečného setu a settingu. Konkrétně  se jedná o vytvoření klidného, bezpečného prostředí, podávání tekutin a iontů a případná psychologická intervence. Ve většině případů to stačí ke zlepšení průběhu zkušenosti. Empiricky i z vědeckých dat víme, že přítomnost harm reduction služby snižuje riziko náročné zkušenosti. 

Integrace je klíč

I v případě kdy je zkušenost prožita náročným způsobem, s důkladnou integrací může mít jistě přínos pro budoucí  život jedince. Ve vyjímečných  případech přetrvávají některé projevy psychedelické zkušenosti i po zmetabolizování a vyloučení psychedelika. Tento stav se označuje jako HPPD (Hallucinogen persisting perception disorder) a může vést k  psychiatrické intervenci.


Líbí se Vám co děláme?
Podpořte tento i další naše projekty.

PODPOŘIT PŘES DARUJME.CZ

Sdílet článek

Podobné články